Arrow
Arrow
ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W PUSZCZY ZIELONCE -

PANEL ZGŁOSZENIOWY LISTA STARTOWA

otwarcie zesonu w PZ 2019 Regulamin „Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w Puszczy Zielonce 2019”
 1. Nazwa imprezy: Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonce 2019
 2. Organizatorzy: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz miasto i gmina Skoki
 3. Termin: 23 marca 2019
 4. Start meta: Gościniec Winnica, ul. Dzwonowska 1, Sławica
 5. Trasy:
  1. Rowerowa ok 30 km, start 9:30
  2. Biegowa ok 11 km, start 10:45
  3. Nordic walking ok 11 km, start 10
 6. Warunki uczestnictwa:
  1. Obowiązkowe zgłoszenie chęci udziału w imprezie we elektronicznym systemie
  2. Start zapisów 1 marca 2019 do 20 marca lub do wyczerpania miejsc
  3. Limit zgłoszeń to 380 osób.
  4. Udział bezpłatny
 7. Organizator zapewnia:
  1. Przewodników na trasach
  2. Posiłek regeneracyjny na mecie
  3. Możliwość udziału w konkursie z nagrodami
 8. Postanowienia końcowe:
  1. udział w zgłoszeniu jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku w relacji z imprezy i innych materiałach promocyjnych organizatorów.
  2. uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie i ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie imprezy.
  3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  Ochrona danych osobowych – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych w związku z organizacją imprezy: Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w Puszczy Zielonce 2019, organizowanej w dniu 23 marca 2019 jest: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, ul Nowy Rynek 8. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
  2. przez e-mail: sekretariat@puszcza-zielonka.pl
  3. telefonicznie: 61 811 41 42
 1. Cel, charakter i zakres przetwarzania
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji, przeprowadzenia i promocji imprezy Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonce 2019 oraz zapewnienia uczestnikom świadczeń rajdowych, weryfikacji list rajdowych i określeniu frekwencji, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród w konkursach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego: - wywiązanie się z obowiązków Umowy Podstawowej, tj. zapisu uczestników na - Rajdy oraz sporządzenia formularzy zgłoszeniowych, sporządzenia końcowej - listy rajdowej i indywidualnych kart zgłoszeń zawierających oświadczenia - uczestników.
  3. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje (zwykłe/szczególne, zakres) danych osobowych: nazwiska i imiona, daty urodzenia, adresy e-mail, oraz nazwy miejscowości zamieszkania wraz z kodem pocztowym. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: uczestnicy Rajdu.
  4. Przetwarzanie danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, na stronie Organizatora.
  5. Państwa wizerunek wykorzystany zostanie w celu promocji imprezy turystycznej Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonce 2019 oraz w celu promocji turystyki na stronach internetowych www.turystyka.puszcza-zielonka.pl, www.facebook.com/turystyka.zmpz oraz w mediach, we wszelkich formach publikacji, w szczególności plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych, materiałach promocyjnych, filmach promocyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, w telewizji oraz w Internecie itp.Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej w punkcie 1 OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO.
 1. Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom rajdu w celach organizacji imprezy oraz operatorowi zapisów online.

 1. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
 • przez e-mail: iod@puszcza-zielonka.pl
 • telefonicznie: 61 811 41 42
 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi mają Państwo prawo do:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Państwa  danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa  zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do: Prawo wycofania zgody W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa  danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa  zgody przed jej wycofaniem. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rajdzie. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.                 
Shadow
ArrowArrow
Slider

Aktualności

 • NOWY PRZEWODNIK ,,PUSZCZA ZIELONKA I OKOLICE”
  NOWY PRZEWODNIK ,,PUSZCZA ZIELONKA I OKOLICE”

  Z dużą radością przedstawiamy Państwu najnowszy przewodnik „Puszcza Zielonka i okolice”. Jest to kontynuacja serii wydawnictw Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Publikacja powstała przy współpracy Zespołu Paków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Książka składa się z kilku rozdziałów. Pierwszym jest „Dziedzictwo przyrodnicze” w którym czytelnik znajdzie…

 • ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W PUSZCZY ZIELONCE
  ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO W PUSZCZY ZIELONCE

  PANEL ZGŁOSZENIOWY LISTA STARTOWA Regulamin „Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w Puszczy Zielonce 2019” Nazwa imprezy: Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonce 2019 Organizatorzy: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz miasto i gmina Skoki Termin: 23 marca 2019 Start meta: Gościniec Winnica, ul. Dzwonowska 1, Sławica Trasy: Rowerowa ok 30 km, start 9:30 Biegowa ok 11 km, start…

 • WYSTAWA „Spacer FOTOPUSZCZA Zielonka” JUŻ OTWARTA
  WYSTAWA „Spacer FOTOPUSZCZA Zielonka” JUŻ OTWARTA

  Najpierw były warsztaty fotografii przyrodniczej. Później ich uczestnicy musieli wybrać spośród wykonanych ujęć to najlepsze i poddać je krytyce internautów. Podczas zabawy na portalu społecznościowym Facebook przy kolejnych zdjęciach przybywało polubień. Nareszcie nadszedł czas, by nagrodzić miłośników fotografii, a efekty ich pracy, w postaci wystawy, przedstawić szerszej publiczności! Wszystko po to, by ukazać i docenić…

 • WERNISAŻ I WYSTAWA ZDJĘĆ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ
  WERNISAŻ I WYSTAWA ZDJĘĆ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Spacer FOTOPUSZCZA Zielonka”, podczas którego zaprezentujemy zdjęcia uczestników I edycji warsztatów fotografii przyrodniczej i nagrodzimy autorów najlepszych prac. Pod czujnym okiem fotografa Tomasza Skorupki uczestnicy warsztatów ukazali piękno przyrody Puszczy Zielonki w czterech odsłonach: wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej. Jesteśmy niezwykle dumni i cieszymy się, że możemy…

 • CYKL WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH ,,SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA”- EDYCJA ZIMA 8-9 GRUDNIA 2018
  CYKL WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH ,,SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA”- EDYCJA ZIMA 8-9 GRUDNIA 2018

  Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” we współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko zaprasza do udziału w czwartej- ostatniej w tym roku edycji cyklu dwudniowych warsztatów fotografii przyrodniczej „SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA” W CZTERECH PORACH ROKU. Warsztaty pt: ,,ZIMA” odbędą się w dniach 8 i 9 grudnia, baza wypadowa to Ośrodek Edukacji Przyrodniczo–Leśnej  Dziewicza Góra w Czerwonaku. Na warsztaty zapraszamy:…

 • View All »

Najbliższe imprezy

There are no upcoming wydarzenia at this time.

bądź na bieżąco

Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować tę stronę i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

Zespół do spraw turystyki

Hover Image
Iza Paprzycka

Czerwonak

Hover Image
Artur Krysztofiak

Pobiedziska

Hover Image
Bartek Krąkowski

Kiszkowo

Hover Image
Karolina Stefaniak

Skoki

Hover Image
Magda Malińska-Murek

Swarzędz

Girl eating apple

DANE KONTAKTOWE:

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
Nowy Rynek 8,
62-095 Murowana Goślina

tel. 61 81 14 142
fax 61 81 13 801

e-mail: sekretariat@puszcza-zielonka.pl

Gminy Członkowskie

null null null null null null

Back to Top