CYKL WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH ,,SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA” 2019- EDYCJA „ZIMA” 14-15 GRUDNIA 2019

CYKL WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH ,,SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA” 2019- EDYCJA „ZIMA” 14-15 GRUDNIA 2019

CYKL WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH ,,SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA” 2019- EDYCJA „ZIMA” 14-15 GRUDNIA 2019

Brak komentarzy do CYKL WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH ,,SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA” 2019- EDYCJA „ZIMA” 14-15 GRUDNIA 2019

W roku 2019 Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” we współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko
zaprasza do udziału w 2 już cyklu 4 dwudniowych warsztatów fotografii przyrodniczej:
„SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA” w czterech porach roku.

Na edycję zimową warsztatów zapraszamy:

14-15 grudnia (sobota, niedziela) do gminy Swarzędz.
Miejsce zbiórki uczestników: świetlica wiejska w Gortatowie, ul. Dożynkowa 13, Swarzędz

Orientacyjna mapka dojazdu:
mapa_zima_2019

Program obejmować będzie:

zajęcia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne w terenie oraz omówienie zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów.

Zajęcia poprowadzi znany fotograf przyrody Tomasz Skorupka, który podzieli się z uczestnikami swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem.
Udział w spacerze będzie na pewno niepowtarzalną okazją do obcowania z przyrodą Puszczy Zielonki.

Więcej informacji o Panu Tomaszu i jego fotograficznym dorobku znajdziecie Państwo poniżej.

Najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie powarsztatowej po wcześniejszym udzieleniu przez autorów zgody
na wykorzystanie materiałów do celów promocyjnych Organizatora.

Informacje dodatkowe:

 • warsztaty są bezpłatne,
 • organizator nie zapewnia noclegów,
 • liczba osób ograniczona,
 • czas trwania: około 6 godzin każdego dnia,
 • niezbędny własny sprzęt fotograficzny,
 • prowiant i napoje uczestnicy zabierają we własnym zakresie,
 • odzież terenowa, która może ulec zabrudzeniu,
 • mile widziane własne laptopy, na które zgramy wykonane zdjęcia,
 • pierwszeństwo udziału mają osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach warsztatów.

Zapisy mailowe, dodatkowe informacje:

warsztatyprzyroda@puszcza-zielonka.pl

(prosimy o podanie imienia, nazwiska, miejscowości, adresu e-mail oraz nr telefonu).

Zapisy potrwają  do 10.12.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Pierwszeństwo zapisu na warsztaty mają osoby, które nie brały jeszcze udziału w poprzednich edycjach.

O zakończeniu zapisów (wyczerpaniu limitu miejsc) na warsztaty poinformujemy na stronie internetowej oraz facebooku.

zima_plakat_2019

O prowadzącym:

Tomasz SkorupkaTomasz Skorupka jest laureatem konkursów organizowanych m.in. przez Związek Polskich Fotografów Przyrody,
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, czasopismo „Łowiec Polski” i portal internetowy „foto-ptaki.pl”.
W roku 2012 przyznano mu nagrodę Fotografa Roku Okręgu Wielkopolskiego ZPFP. W konkursie „Wizje Natury 2012” zorganizowanym w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej zdobył wyróżnienie
za diaporamę pt. W krainie puszczyka uralskiego, rok później wyróżnienie za pokaz pt. Rybi król.
Jest autorem kilku wystaw autorskich („Na skrzydłach przeszłości”, 2008; „Skrzydlaci akrobaci”, 2011; „Co w trawie piszczy”, 2012; „Ptaki. Od archeologii do fotografii cyfrowej”, 2013; „Te co skaczą i pełzają…”, 2013; „Smoki w trawie i na trawie”,
„Ptasie menu”, 2014; „Skrzydlate, wąsate, rogate… Ssaki w obiektywie Tomasza Skorupki, 2015) prezentowanych
m.in.w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Częstochowie czy Wrocławiu. Publikuje w Polsce i zagranicą fotografie i/lub artykuły poświęcone fotografowaniu i ptakom w czasopismach o tematyce przyrodniczej (m.in. „Ptaki Polski”, „FotoNatura”, „Ptaki”, „Trybuna Leśnika”, „Nadleśnictwo Barlinek”, „Ptaki Wielkopolski. Rocznik Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody SALAMANDRA”, „Dutch Birding”).
Jego fotografie znalazły się m.in. w takich publikacjach książkowych jak Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski (Warszawa 2010, wyd. II, 2011) czy też Obszary Natura 2000 i parki krajobrazowe w województwie wielkopolskim (Poznań-Toruń 2012). Wydał pięć autorskich kalendarzy ściennych na rok 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 poświęcone ptakom, owadom i pajęczakom oraz gadom i płazom Wielkopolski. W roku 2016 wydał album autorski pt. Wyjęte z natury ukazujący zwierzęta parków krajobrazowych Wielkopolski. W latach 2011-2014 współorganizator czterech kolejnych edycji Poznańskich Dni Fotografii. Autor prelekcji i pokazów multimedialnych poświęconych ptakom i technikom fotografii przyrodniczej.
Czynnie uczestniczy w propagowaniu ochrony przyrody zarówno pośród dorosłych, jak i dzieci i młodzieży (m.in. wykłady, diaporamy i prezentacje w szkołach).

tomaszskorupka.blogspot.com

Ochrona danych osobowych – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych w związku z organizacją warsztatów fotografii przyrodniczej ,,SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA” organizowanych w dniach 14-15 grudnia 2019 jest: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, ul Nowy Rynek 8. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
 • przez e-mail: sekretariat@puszcza-zielonka.pl
 • telefonicznie: 61 811 41 42

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 1  OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO.

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
 • przez e-mail: iod@puszcza-zielonka.pl
 • telefonicznie: 61 811 41 42
 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi mają Państwo prawo do:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Państwa  danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Ponadto mają Państwo prawo do:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa  danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa  danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa  zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe przetwarzanie będą w celach przeprowadzenia warsztatów, organizacji wystawy powarsztatowej,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Państwa wizerunek wykorzystany zostanie w celu  promocji warsztatów fotografii przyrodniczej „SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA” w dniach 14 i 15.12.2019 r. oraz w celu promocji turystyki na stronach internetowych www.turystyka.puszcza-zielonka.pl, www.facebook.com/turystyka.zmpz oraz w mediach we wszelkich formach publikacji, w szczególności plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych, filmach promocyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, w telewizji oraz w Internecie itp. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

About the author:

Leave a Reply

Back to Top

%d bloggers like this: