NOC KOŚCIOŁÓW 14 WRZEŚNIA 2018 – ELENI I MAGDA ANIOŁ