8, 9 SIERPNIA – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE ,,SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA” LATO 2020