Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” został utworzony w 2000 r. przez gminy Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz i Skoki. Są to gminy, których obszar częściowo lub w całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

Utworzony w 1993 roku Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka  należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielkopolsce. Jest to zarazem największy kompleks leśny w okolicach aglomeracji poznańskiej.Po kilku latach istnienia Parku stało się oczywiste, że bez czynnego udziału najważniejszych gospodarzy tego terenu, czyli gmin Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz i Skoki, nie ma perspektyw na prawdziwą i realną ochronę zasobów przyrodniczych Parku.

Pierwsze spotkanie inicjujące powstanie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” odbyło się 16 listopada 1999 roku.

Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin (Murowana Goślina, Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz) oraz instytucji (istniejące wówczas Nadleśnictwo Czerwonak, Nadleśnictwo Łopuchówko, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Leśny Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej).

Jednogłośnie zadeklarowano chęć podjęcia wspólnych działań i przedsięwzięć zmierzających do ochrony zasobów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i racjonalnego wykorzystania tego terenu do celów turystycznych oraz możliwości uzyskania na te cele środków pomocowych z Unii Europejskiej.Przez kilka następnych miesięcy trwały działania organizacyjne i administracyjne, które doprowadziły do wypracowanie formuły działania Związku.

Powyższe działania zostały zwieńczone wpisaniem Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” do Rejestru Związków pod pozycją 209 z datą 11 grudnia 2000 roku.