Ścieżka „Dziewcza Góra” – Gmina Czerwonak

Przyrodniczo – leśna, piesza.

 

Wykorzystuje jako swój atut wzniesienie Dziewiczej Góry 143 m n.p.m. Składa się z dwóch pętli małej – 3,5 km, dużej – 5,5 km. Wędrówkę można rozpocząć z trzech różnych punktów: 1 – parkingu pod Dziewiczą Górą, 2 – tzw. Leśnej Klasy, 3 – od kamienia „Pożarzysko. Symbolem ścieżki jest SOWA.

Ścieżka składa się z 19 przystanków, na których poznajemy jak funkcjonuje cały ekosystem leśny, co robią leśnicy oraz wiele innych ciekawostek z życia lasu.

Atrakcyjnymi miejscami przystankowymi na trasie są: „Leśna klasa im. Augusta Cieszkowskiego” przy leśniczówce Annowo oraz wybudowana w 2005 roku wieża obserwacyjna. Z tarasu, 30 m nad ziemią, roztacza się niezapomniany widok na całą Puszczę.
Nazwa ścieżki nawiązuje do legendarnego miejsca, w którym miała funkcjonować kaplica klasztorna sióstr cysterek z Owińsk.

Z wyjątkiem wieży dostępna przez cały rok, wstęp wolny.

Wieża widokowa na Dziewiczej Górze – pełni przede wszystkim funkcję dostrzegalni przeciwpożarowej. Sezonowo jest dostępna dla turystów.
TERMINY I GODZINY OTWARCIA WIEŻY
Od 01.06. do 30.09. czynna:

Codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, w godzinach: 10.00 – 18.00.
W weekendy i dni świąteczne: 10:00 – 19:00
Od 01.10. do 31.05. czynna:
W weekendy i święta w godzinach: 10:00 – 16:00
W dni powszednie: za uprzednim zgłoszeniem – 666 850 031
CENNIK BILETÓW WSTĘPU NA WIEŻĘ (2013 r.)
Bilet normalny: 5 zł
Bilet ulgowy (dzieci w wieku od 3 do 18 lat): 3 zł
Dzieci w wieku od 0 do 2 lat – bezpłatnie
Grupy zorganizowane (min. 15 osób): Bilet normalny/ulgowy: 4 zł / 2 zł
Wycieczka z przewodnikiem z wejściem na wieżę widokową (ok. 30 mn.)
Bilet wycieczkowy/ulgowy: 7 zł /  3 zł
Wyjścia od ogniska w Dziewiczej Bazie: soboty i niedzielę, godz. 12.00, 14.00, 16.00. Zapisy w Cafe Dziewicza przy parkingu.
Czas trwania 20-30 min.
Spacer na szczyt Dziewiczej Góry wraz z przewodnikiem, który przybliży historię, opowie
o cennych zasobach przyrodniczo-kulturalnych tej części Puszczy Zielonki i gminy Czerwonak oraz wskaże na najcenniejsze miejsca do turystyki indywidualnej w okolicy Dziewiczej Góry. Zwieńczeniem spaceru będzie wejście na taras widokowy 40 metrowej wieży, z której roztacza się piękna panorama Puszczy Zielonki, Poznania i okolic.
Wszelkie informacje, zgłaszanie rajdów i wycieczek: Dziewicza Baza, tel. 666 850 031,

 

e-mail:dziewiczabaza@gmail.com

 

Trasa dydaktyczna „Odkrywcy Dziewiczej Góry” – Gmina Czerwonak

Na zboczach Dziewiczej Góry została też  wytyczona trasa dydaktyczna dla dzieci i młodzieży, służąca do przeprowadzenia gry terenowej. Uczestnicy wyruszają w teren ze specjalnie opracowaną mapą, szukając zaznaczonych punktów, gdzie czekają na nich zadania do wykonania. W atrakcyjnej dla siebie formie, zbliżonej do podchodów, młodzież przyswaja wiadomości na temat tej części Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”, wzbogaca wiedzę przyrodniczą, ćwiczy orientację w terenie i korzystanie z mapy, uczy się uważnego obserwowania przyrody. Trasa jest przeznaczona dla dzieci od IV do VI klasy szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Przemierzenie trasy i wykonanie zadań zajmuje ok. 1,5 – 2 godziny. Istnieje możliwość skrócenia trasy i dostosowania zadań dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

Materiały dotyczące trasy dydaktycznej (mapa i karta pracy) można pobrać ze strony: www.dziewiczabaza.pl oraz www.puszczazielonka.org

Dostępna przez cały rok, wstęp wolny.

Oprowadzanie po trasie: Ośrodek turystyczno – edukacyjny „Dziewicza Baza”, tel. +48 666 850 031, e-mail: biuro@dziewiczabaza.pl

 

Ścieżka  „Walory przyrodnicze okolic Kiszkowa” – Gmina Kiszkowo

Dydaktyczna, rowerowa

 

Trasa ścieżki rowerowej prowadzi przez malownicze tereny okolic Kiszkowa, które w części południowo-zachodniej położone są w Parku Krajobrazowym „Puszcza Zielonka” i jego otulinie. Głównym zadaniem ścieżki jest zapoznanie uczniów  z formami ochrony przyrody występującymi
w najbliższej okolicy (parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody) oraz florą i fauną w nich występującą. Długość trasy wynosi 26 km, czas przejazdu rowerem bez wykonywania ćwiczeń z karty pracy to około 3 godzin. Wykonując ćwiczenia i zatrzymując się dłużej na wszystkich przystankach pokonanie ścieżki może zająć 6-7 godzin. Początek ścieżki znajduje się przy gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kiszkowie. Przy wejściu do budynku umieszczona jest tablica informacyjna z przebiegiem ścieżki. Ścieżka nie ma swojego symbolu, ale bardzo czytelne oznakowanie – czerwone strzałki na białym tle.

Niewątpliwą atrakcją trasy są: ostoja przyrody „Stawy Kiszkowskie” i Sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówce Kościelnej. Ostoja przyrody „Stawy Kiszkowskie” – Ostoja powstała w 2001 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” na terenie byłych stawów rybnych (około 120 ha). Zalany częściowo wodą obszar stał się miejscem lęgowym dla wielu gatunków ptaków wodnych, które można obserwować z wieży widokowej, zlokalizowanej na niewielkim parkingu przy brzegu stawu. Walory przyrodnicze, zwłaszcza ornitologiczne, wyróżniają ostoję w całym regionie.

Dostępna przez cały rok, wstęp wolny.

 

Ścieżka przyrodnicza „Zbiorowiska roślinne wokół Jeziora Zielonka” – Gmina Murowana Goślina

Przyrodniczo – leśna, piesza

Ścieżka wytyczona została w samym sercu puszczy – wokół Jeziora Zielonka, położonego w dużej enklawie śródleśnej na terenie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. Wyróżnia się różnorodnością siedlisk roślinnych i zbiorowisk leśnych występujących wokół Jeziora Zielonka.

Pokazuje zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, a także uświadamia konieczność poszanowania otaczającej nas przyrody w codziennym obcowaniu.

Ścieżka stanowi pętlę o długości 3 km, czas przejścia wynosi około 2 godzin. Przy wypełnianiu ćwiczeń kart pracy czas może wydłużyć się do ponad 5 godzin. Start i meta znajdują się na parkingu zlokalizowanym na wzniesieniu, po prawej stronie za skrzyżowaniem dróg: Murowana Goślina – Zielonka (asfaltowa) i Zielonka – Kamińsko (gruntowa). Z tego miejsca roztacza się widok

na całą enklawę śródleśną. Symbolem ścieżki jest ŻABA. Dostępna przez cały rok, wstęp wolny.

Będąc w Zielonce można zwiedzić, położone przy trasie ścieżki, Arboretum Leśne Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu, stację meteorologiczną i szkółkę Arboretum.

Do Zielonki nie prowadzą żadne linie komunikacji publicznej. Dojazd możliwy jest tylko własnym lub zorganizowanym transportem. Pociągiem i komunikacją autobusową można dojechać tylko do Murowanej Gośliny, a dalej pieszo lub rowerem około 8 km.

 

Arboretum Leśne w Zielonce

Arboretum Leśne powstało w miejscowości Zielonka w 1979 roku z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Meixnera, dziekana Wydziału Leśnego ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Składa się z dwóch części: widokowej (dendrologiczno-krajobrazowej) i naukowo- badawczej (drzewostanowej). Na terenie Arboretum o powierzchni 87,99 hektara zgromadzono ponad 1000  gatunków oraz odmian drzew i krzewów, zarówno krajowych jak i pochodzenia obcego, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.

Dostępność dla odwiedzających:

– cały rok – wszystkie dni tygodnia: od świtu do zmierzchu

– wstęp wolny

Stacja meteorologiczna i szkółka

udostępniona do zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Dyrekcją Zakładu Doświadczalno – Dydaktycznego Arboretum Leśne w Zielonce – telefon: +48 61 8113 806 w godzinach: 7.00 – 15.00

 

Ścieżka we Wronczynie imienia Maksymiliana Jackowskiego – Pierwszego Patrona Kółek Rolniczych – Gmina Pobiedziska

Historyczna, piesza

 

Patronem ścieżki jest Maksymilian Jackowski, wybitny Wielkopolanin, w latach 1873-1901 patron  (opiekun) i założyciel ponad 200 kółek rolniczych w zaborze pruskim. Pomagały utrzymać ziemię w polskich rękach w okresie intensywnej germanizacji. Propaguje dziedzictwo kulturalne i przyrodę wsi Wronczyn związanej z rodziną Jackowskich.  Trasa to pętla o długości  1 km. Przemierzając ją od cmentarza przykościelnego, na nim grób Patrona i groby członków jego rodziny wędrujemy koło zabytkowego dworku Jackowskich i przez ciekawe przyrodniczo tereny nad jeziorami Wronczyńskim Małym i Wronczyńskim Dużym (z pomnikami przyrody). Na trasie wyznaczono 5 przystanków.

Dostępna przez cały rok, wstęp wolny.

Uzupełnieniem merytorycznym dla ścieżki jest Izba Pamięci im. M. Jackowskiego, zlokalizowana w miejscowym Zespole Szkół.

 

 

Ścieżka imienia Augusta Cieszkowskiego – Gminy Czerwonak i Swarzędz

Historyczna, piesza, rowerowa

 

Patronem ścieżki jest August Cieszkowski, wybitny działacz narodowy i społeczny, od 1842 roku właściciel Wierzenicy. Ścieżka powstała w 2014 roku, a jej zadaniem jest upamiętnienie tej ważnej dla regionu postaci oraz pokazie walorów historycznych i przyrodniczych terenów pomiędzy Kicinem a Wierzenicą. Początek trasy znajduje się przy Muzeum regionalnym w Szkole Podstawowej im. A. Cieszkowskiego w Kicinie. Długość trasy wynosi około 11 km (bez dochodzenia do leżącego wśród pól, bez dostępu drogą,  Żalika), czas przejścia 3-5 godzin (z uwzględnionym  czasem zwiedzania kościołów).

Ścieżka biegnie przez malownicze okolice Kicina i Wierzenicy. Wędrując nią odwiedzimy dwa spośród dwunastu kościołów leżących na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka – w Kicinie i w Wierzenicy. Kościół św. Mikołaja w Wierzenicy związany jest z historią rodziny Cieszkowskich, znajduje się w nim krypta grobowa rodu. Na trasie mijamy Żalik – cmentarzysko z grobami i ciałopalnymi. Najstarszy grób, szkieletowy, pochodzi z początku epoki brązu – 1 połowy II tysiąclecia p.n.e. Ciałopalne z wczesnej epoki żelaza V-IV w.p.n.e. i znów szkieletowe z wczesnego średniowiecza. Krytą strzechą chałupę podcieniową zwaną Betlejemka, pozostałości dwóch młynów wodnych w dolinie Głównej. Wędrujemy przez stare aleje owocowe, aleję kasztanowców i białodrzewów. Obok dębu, pod którym rozmyślał August Cieszkowski, czy pomnikowej sosny gdzie ponoć siadał Zygmunt Krasiński by wspominać ukochaną Delfinę Potocką. Podobnie jak A. Cieszkowski i jego goście spacerujemy Aleją Filozofów, skąd możemy podziwiać dolinę Głównej i dwór Cieszkowskich wybudowany na jej skarpie a dalej meandry rzeki zwane Kolanko.

Dostępna przez cały rok, wstęp wolny.

 

Najważniejsze obiekty zabytkowe na trasie:  kościoły św. Józefa (Kicin), św. Mikołaja oraz Betlejemka (Wierzenica).

 

Ścieżka „Kraina Modrej Przygody” – Gmina Murowana Goślina

Edukacja leśna, piesza

 

Ścieżka przyrodnicza „Kraina Modrej Przygody” została uruchomiona przez Nadleśnictwo Babki w 2012 roku. Trasa w zasadniczej części przebiegająca przez teren szkółki leśnej (fragment poza szkółką dostępny przez cały rok, w obrębie szkółki po uzgodnieniu). Początek ścieżki znajduje się przy leśniczówce Odrzykożuch. Każdy z punktów ukazuje związek edukacji leśnej z innym przedmiotem szkolnym: historią, geografią, językiem polskim, muzyką. Wyznaczono też punkty przybliżające zagadnienia gospodarki leśnej. Atrakcją przyrodnicza jest zarastające jezioro Modre, które można podziwiać z pomostu widokowego, ma podwójne dno. Uczestnicy zajęć mogą zapoznać się z tematyką leśna przez doświadczenia. Mogą też oglądać wystawę gniazd naturalnych, m. in. bielika i bociana czarnego. Na terenie szkółki znajduje się izba wyposażona w sprzęt multimedialny oraz liczne pomoce dydaktyczne.

Długość ścieżki: około 2 km, czas przejścia: 3-4 godziny, adresowana głownie do dzieci, przedszkolne i szkół podstawowych w wieku 4 – 13 lat. Przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nadleśnictwo proponuje spacery z przewodnikiem po trasie ścieżki, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Korzystanie ze ścieżki i oferowanych zajęć jest bezpłatne. Kontakt: Nadleśnictwo Babki,

Joanna Ziemkowska – 61 878 80 43 w. 25

 

Park Orientacji Przestrzennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – Gmina Czerwonak

 

Park jest jedynym na taką skalę obiektem w Europie nakierowanym na potrzeby  osób z dysfunkcjami wzroku. Został zbudowany, by osoby niewidome i słabo widzące mogły ćwiczyć i trenować swoje zmysły oraz bawić się i uczyć. Na jego terenie umieszczono zabawki dźwiękowe, tory przeszkód, równoważnie, trampoliny, pajęczyny, na których poza rozwijaniem sprawności fizycznej ćwiczący mogą uczyć się orientacji w przestrzeni. W barokowy pocysterski ogród wkomponowano urokliwe ścieżki spacerowo-dydaktyczne. Podopieczni ośrodka mogą poznawać dostępnymi im zmysłami prawie 300 gatunków roślin, w tym warzywa. Park w 2013 roku otrzymał I nagrodę w konkursie Polska Pięknieje w kategorii „Miejsce przyjazne dzieciom”. Dla osób indywidualnych park czynny jest w dni powszednie oraz w soboty i niedziele w godzinach podawanych na stronie internetowej Ośrodka dla Niewidomych w Owińskach: www.niewidomi.edu.pl

Grupy zorganizowane obowiązuje rezerwacja telefoniczna. Zwiedzanie jest bezpłatne po wcześniejszym umówieniu terminu w sekretariacie Ośrodka, pod nr tel. 61 81 26 737,
e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl.  W Ośrodku znajduje się także jedyne w Polsce Muzeum Tyflologiczne a także pierwsze w kraju laboratorium tyfloakustyczne, w którym wychowankowie poznają i uczą się odgłosów miasta.