Drewnianą świątynię w Kicinie wybudowano w latach 1749–1751 z fundacji biskupa poznańskiego Józefa Tadeusza Kierskiego. Postawiono ją na średniowiecznym grodzisku, na miejscu rozebranego trzy lata wcześniej kościoła Wszystkich Świętych. Dnia 20 listopada 1752 r. konsekrowano obiekt oraz dzwony: „Józef”, „Nepomucen”, „Stanisław” i „Wawrzyniec”. Proboszczem tytularnym kościoła w l. 1564–1574 był poeta Jan Kochanowski.

Budynek o konstrukcji zrębowej, jednonawowy, orientowany. Prezbiterium niższe od nawy, zamknięte trójbocznie. Nad kruchtą od zachodu wznosi się wieża na rzucie kwadratu o konstrukcji słupowej, zwieńczona gontowym dachem z iglicą i krzyżem. Kruchta od południa, zakrystia od północy. Dach dwukalenicowy, kryty gontem. Wewnątrz stropy płaskie. Kościół wielokrotnie remontowany, m.in. w 1980 r. wymieniono oszalowanie, w 2004 r. rozebrano starą i wybudowano nową zakrystię, w l. 2008–2010 przeprowadzono prace konserwatorskie wewnątrz świątyni. Współczesna dzwonnica wybudowana w 1985 r. – otwarta, kryta dachem czterospadowym, umieszczono w niej trzy dzwony zdjęte w 1980 r. z kościelnej wieży (obecnie znajdują się na niej dzwony „Jan Paweł II”, „Juliusz”, „Maryja”).

Na stropie i ścianach polichromia rokokowa odkryta podczas renowacji kościoła w latach 1966–1967, ponownie odnawiana w latach 2010–2011. Z okresu powstania kościoła pochodzą też ołtarz główny, trzy ławki kolatorskie, ambona i chrzcielnica. Ołtarz główny z ok. poł. XVIII w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1687 r. (kopia obrazu ze Świętej Góry pod Gostyniem, 1540). Neobarokowe ołtarze boczne, południowy św. Józefa z wizerunkiem patrona i rzeźbą św. Wawrzyńca, północny św. Stanisława z kopią obrazu Szymona Czechowicza „Wskrzeszenie Piotrowina”. Nad wejściem do zakrystii obraz Matki Boskiej Śnieżnej (ok. 1620–1630). Witraże pochodzą z 1938 r. i l. 50. XX w.

Kościół w Kocinie leży na terenie gminy Czerwonak.