Kościół wybudowany w 1741 r. staraniem ówczesnego proboszcza ks. Śliwińskiego na miejscu poprzedniego, wymienianego już na pocz. XV w.

Świątynia konstrukcji zrębowej, jednonawowa, oszalowana, orientowana. Mniejsze prezbiterium zamknięte trójbocznie. Dach dwukalenicowy kryty gontem (odnowiony w 2016 r.).

Wysoka trzykondygnacyjna wieża o konstrukcji słupowej,  z kruchtą w przyziemiu. Zakończona strzelistym hełmem drewnianym krytym gontem, postawionym na ośmiokątnym bębnie (wieża remontowana w 2015 r.).

Ołtarze główny oraz boczne, a także trzymana przez anioła chrzcielnica – późnobarokowe. W ołtarzu głównym XIX–wieczny obraz z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy, z tego samego okresu pochodzi umieszczony w drugiej kondygnacji wizerunek św. Barbary, patronki dobrej śmierci. W lewym ołtarzu bocznym centralne miejsce zajmuje XIX-wieczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Nad nim XVIII-wieczny wizerunek św. Anny Samotrzeciej (z Maryją i Dzieciątkiem Jezus), po bokach figury rodziców Maryi: św. Anny i św. Joachima. W dolnej części ołtarza figury ewangelistów Mateusza i Marka. W prawym ołtarzu bocznym malowany na desce obraz „Ecce Homo”. Po bokach figury ewangelistów Łukasza i Jana. W wyższej kondygnacji wizerunek św. Mikołaja wskrzeszającego trzech chłopców zamordowanych przez rzeźnika W świątyni dwa krucyfiksy XVI- i jeden XVII-wieczny.

Na suficie namalowano 10 panneaux, cykl symbolicznych malowideł, nawiązujących do męczeńskiej śmierci Chrystusa, Odkupienia i Eucharystii. Symbolika polichromii jest ściśle związana z kościołem Bożego Ciała; data jej powstania nie jest znana. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica, konstrukcji słupowej, nakryta dwuspadowym dachem namiotowym krytym gontem, dzwon na niej zawieszono w 1749 r.

Kościół w Łagiewnikach Kościelnych znajduje się na terenie gminy Koszkowo.