Drewniana kaplica wybudowana na cmentarzu parafialnym została oddana do użytku w 1785 r. Fundatorem był ówczesny proboszcz, ks. Józef Ignacy Stolzman, którego ciało spoczywa w krypcie pod ołtarzem głównym. Legenda głosi, że w pobliżu wzgórza (w istocie grodzisko stożkowate) miejscowemu pastuszkowi ukazała się św. Rozalia i to właśnie zdarzenie skłoniło księdza do wybudowania w tym miejscu kaplicy.

Świątynia o konstrukcji zrębowej, oszalowana, orientowana. Jednonawowa, z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Po zachodniej stronie nawy wieża o konstrukcji słupowej, z kruchtą w przyziemiu i dwoma składzikami po bokach. Pod nawą znajduje się krypta grobowa ostatnich właścicieli wsi, Chełmickich. Dach kryty gontem. Nad wieżą hełm cebulasty, również kryty gontami. Wewnątrz strop o równej wysokości w nawie i prezbiterium, ozdobiony dekoracyjnymi listwami z malowanym ornamentem. W zwieńczeniu ścian malowane girlandy, splecione z barwnych róż i lilii oraz ornament geometryczno-roślinny.

W barokowym ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Rozalii. W skromnych ołtarzach bocznych figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia i św. Teresy. Na belce tęczowej rzeźba św. Barbary z krzyżem oraz putta z klepsydrą i czaszką.

Po zwiedzeniu kaplicy warto również zwrócić uwagę na  sam cmentarz – jeden z ładniejszych i ciekawszych w regionie. Nekropolia została założona ok. 1783 r. na terenie średniowiecznego grodziska, najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1857 r. Na cmentarzu znajduje się też m.in. grobowiec Walterów z 1885 r., XIX-wieczne groby żołnierzy polskich oraz nagrobki powstańców wielkopolskich. Obok cmentarza znajduje się pomnik poległych i rozstrzelanych oraz zamordowanych w więzieniach i obozach koncentracyjnych parafii Sławno, w l. 1939–1945.

Kościół w Sławnie znajduje się na terenie gminy Kiszkowo.