Świątynia wzniesiona w 1737 r. z inicjatywy wojewody poznańskiego Kazimierza Raczyńskiego. Jedyny kościół drewniany w Wielkopolsce z fasadą dwuwieżową. Wieże dwukondygnacyjne w dolnej części murowane, w górnej słupowe, zwieńczone baniastymi hełmami krytymi blachą, z latarniami. Dach kryty dachówką, jednokalenicowy. Wnętrze podzielone na trzy nawy dwoma rzędami kolumn. Ściany otynkowane z drewnianym stropem płaskim, zaokrąglonym w nawach bocznych. Chór muzyczny wsparty na dwóch murowanych słupach z prostokątną wystawką, obniżoną w części środkowej i organami. Kościół wielokrotnie restaurowany: 1787, 1846, 1911 (dobudowa wież) i 1946 r. W latach 2005–2011 przeprowadzono remont generalny świątyni: skuto tynki zewnętrzne, wymieniono elementy drewniane ścian i usunięto z sufitu polichromię z lat 50. XX w., przedstawiającą nie tylko dużych rozmiarów Matkę Boską z Dzieciątkiem, ale też m.in. żołnierza Ludowego Wojska Polskiego.

Najstarszymi zabytkami są pochodzące z 1 poł. XVII w. wykonane z marmuru chęcińskiego: czasza nieużywanej już chrzcielnicy i ilustrująca protestancki rozdział w dziejach miasta płyta nagrobna Zofii z Latalskich Reyowej (w świątyni spoczywa też Andrzej Rey, mąż Zofii i wnuk poety Mikołaja Reja). Nieco młodsze, bo pochodzące z okresu budowy kościoła są ambona, druga chrzcielnica i rokokowe balustrady empor, a także trzy ołtarze, które jednak po 1947 r. zostały mocno przerobione. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, w nawie północnej (po lewej stronie) obraz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, a w nawie południowej ołtarz Pana Jezusa. Wszystkie obrazy pochodzą z XX w.

W księgach parafialnych pod datą 26 września 1831 r. pojawia się nazwisko Adama Mickiewicza jako ojca chrzestnego Marii Tekli Łubieńskiej, córki Józefa i Konstancji z Bojanowskich herbu Junosza. Ceremonia odbyła się w kościele filialnym w Budziszewku.

Kościół w Skokach znajduje się na terenie gminy Skoki