Kościół parafialny w Wierzenicy to jeden z najstarszych kościołów drewnianych Wielkopolski. Nawa i prezbiterium kościoła wzniesione zostały w latach 1560-1561, wieża pochodzi z l. 1771–1772. Na pocz. XX w. wydłużono nawę poprzez włączenie w nią przyziemia wieży. W 1983 r. dobudowano kruchtę zachodnią. Kościół jednonawowy, o konstrukcji zrębowej, orientowany. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, z boczną, oszalowaną zakrystią.

W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Wierzenickiej), fundacji kołodzieja Bartłomieja z Kłecka (jego postać widoczna jest w lewej dolnej części obrazu) z 1636 r. Obok obrazu stoją XVII-wieczne figury: patrona kościoła – św. Mikołaja oraz św. Wojciecha. Ołtarze boczne XVII-wieczne, w lewym późnogotycka rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego w towarzystwie barokowych, malowanych postaci Matki Boskiej i św. Jana Apostoła; w ołtarzu prawym obrazy św. św. Filipa Neri i Ignacego Loyoli.  Na południowej ścianie kościoła obraz św. Mikołaja, za-słaniający niegdyś wizerunek Matki Boskiej w ołtarzu głównym. Naprzeciwko tego obrazu, pochodzące z k. XVIII lub pocz. XIX w. przedstawienie ukrzyżowanego Chrystusa. Na ścianie północnej datowany na XVII w. obraz Matki Boskiej z welonem, sprowadzona z Włoch kopia dzieła Guido Reniego. Przy ołtarzu stoi drewniana chrzcielnica w formie kielichowej, ze złoconymi ornamentami, wykonana ok. 1700 r. Z prawej strony ołtarza wieloboczny korpus barokowej ambony, służący obecnie jako obudowa pulpitu lektora. Podzielony jest on kolumienkami na pola, w których umieszczono postaci ewangelistów.

Interesujący jest nagrobek filozofa Augusta Cieszkowskiego, wykonany w XIX w. wg projektu Teofila Lenartowicza. Jego centralną część stanowią ujęte w marmurowy portal, rzeźbione przez samego Lenartowicza, drzwi brązowe, cenny przykład sztuki romantycznej, wykonane w warsztacie odlewnika Pellasa we Florencji i nagrodzone na Wystawie Światowej w Wiedniu w 1873 r. Widoczne na nich sceny opowiadają o śmierci i życiu wiecznym. Listwa między skrzydłami to wykład modlitwy „Ojcze Nasz” zamknięty w dziewięciu scenach. W tympanonie nagrobka popiersie Cieszkowskiego dłuta Antoniego Madeyskiego, pod nim – herb Dołęga. Budowę mauzoleum Cieszkowskich ukończono dopiero w l. 30. XX w.

Kościół w Wierzenicy znajduje się na terenie gminy Swarzędz.