OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM ,,PUSZCZA ZIELONKA”

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM ,,PUSZCZA ZIELONKA”

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM ,,PUSZCZA ZIELONKA”

Brak komentarzy do OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM ,,PUSZCZA ZIELONKA”

Murowana Goślina, 24 maja 2018

Szanowni Państwo,

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w poszanowaniu obowiązujących przepisów oraz ochrony Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych, wdrożył niezbędne regulacje w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady obowiązujące w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” w zakresie ochrony danych osobowych określone są w Zarządzeniu Przewodniczącego Zarządu nr 14/2018 z dnia 23 maja 2018. Przepisy obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, ul Nowy Rynek 8. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
  • przez e-mail: sekretariat@puszcza-zielonka.pl
  • telefonicznie: 61 811 41 42
 2. Inspektor ochrony danych. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
  • przez e-mail: iod@puszcza-zielonka.pl
  • telefonicznie: 61 811 41 42
 3. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 

Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi mają Państwo prawo do:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Państwa  danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa

 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Ponadto mają Państwo prawo do:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa  danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa  danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa  zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

About the author:

Leave a Reply

Back to Top

%d bloggers like this: