Sieć dla rowerzystów

Sieć dla rowerzystów

Sieć dla rowerzystów

Brak komentarzy do Sieć dla rowerzystów

 

Sieć dróg rowerowych w obrębie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” jest niespójna, dlatego Związek podjął się opracowania koncepcji systemu dróg dla rowerzystów, która ma doprowadzić do powstania spójnej sieci rowerowej oraz zwiększeniu udziału ruchu rowerowego w codziennych podróżach mieszkańców gmin. Koncepcję przygotowało Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które jest autorem m.in. opracowania na temat sieci dróg rowerowych na terenie aglomeracji poznańskiej.

29 lipca 2015 r. w siedzibie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” odbyło się spotkanie włodarzy gmin związkowych, dyrektorów zarządów dróg powiatowych i Wielkopolskiego Zarządu Dróg Powiatowych oraz nadleśniczych nadleśnictw, w obrębie których położone są gminy Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia Metropolia Poznań, do którego należą niemal wszystkie gminy związkowe. 

Przyjęcie koncepcji systemu dróg rowerowych zależeć będzie od wspólnej decyzji gmin Związku, przy czym, jak powiedział podczas spotkania Marian Szkudlarek, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”: – Jako wójtowie i burmistrzowie będziemy robić wszystko, aby ta koncepcja była realizowana.      

tekst i zdjęcie: Katarzyna Firlej-Adamczak

About the author:

Dodaj komentarz

Back to Top

%d bloggers like this: