SIEĆ SZLAKÓW PIELGRZYMKOWYCH DO DĄBRÓWKI KOŚCIELNEJ

SIEĆ SZLAKÓW PIELGRZYMKOWYCH DO DĄBRÓWKI KOŚCIELNEJ

SIEĆ SZLAKÓW PIELGRZYMKOWYCH DO DĄBRÓWKI KOŚCIELNEJ

1 komentarz do SIEĆ SZLAKÓW PIELGRZYMKOWYCH DO DĄBRÓWKI KOŚCIELNEJ

Legenda głosi, że na dębie w Dąbrówce Kościelnej widniał niegdyś obraz, który zaczął świecić niezwykłym blaskiem w dzień i w nocy. Wiadomość o tym niezwykłym zjawisku szybko się rozeszła, a tłumy ludzi przybywały, aby zaspokoić swoją ludzką ciekawość. Modlono się i proszono o zdrowie. Wiele modlitw zostało wysłuchanych, wiele osób doznało uzdrowień. Mimo upływu czasu, różnych wydarzeń, kult maryjny trwa w miejscowości do dziś, a kościół urósł do rangi Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia.

Od tego czasu w Dąbrówce Kościelnej zawsze w każdą niedzielę po 8 września odbywa się odpust i tego dnia przybywają pielgrzymi. Jako, że w zdecydowanej większości pątnikami są mieszkańcy gmin z terenu ZMPZ i z każdej gminy wychodzi piesza pielgrzymka, w 2017 roku podjęto starania aby wyznaczyć trasy pielgrzymek jako szalki turystyczne.
Od pomysłu do realizacji upłynęło 12 miesięcy i tym sposobem powstała gwieździsta sieć szlaków schodzących się w Dąbrówce Kościelnej.

Już w najbliższy weekend 8 i 9 września po raz pierwszy pielgrzymi z gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wyruszą do celu nowo wytyczonymi i oznakowanymi szlakami.

Najkrótszą drogę do pokonania, bo zaledwie 7 km mają pielgrzymi z Kiszkowa, wyruszający z okolic drewnianej świątyni św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie. Z Pobiedzisk trasa do przebycia liczy ok 15 km, a szlak wiedzie z kościoła św. Michała Archanioła w Pobiedziskach  przez Złotniczki, Wronczyn, Bednary i Stęszewice. Najdłuższą drogę do pokonania, bo aż 22 km mają pątnicy ze Swarzędza. Ich trasa wiedzie z kościoła św. Marcina w Swarzędzu  przez Gruszczyn, Kobylnicę, Wierzenicę i Wierzonkę. W części pokrywa się ona z trasą pielgrzymów wędrujących z gminy Czerwonak. Ta bowiem startuje przy kościele drewnianym pw. św. Józefa w Kicinie i wiedzie przez Kliny, Mielno i Czernice. Ma długość ok 16 km. Trasy z Kicina i Swarzędza schodzą się w pobliżu rezerwatu Jezioro Czarne.
Kolejna cześć szlaku rozpoczyna się przy kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie. Jej długość to 12 km i wiedzie przez Boduszewo oraz Głęboczek. Ostatni odcinek ma swój początek w Skokach przy kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa i biegnie przez Rejowiec, Niedźwiedziny i Miączynek. Na tym odcinku pielgrzymi pokonują ok. 12 km.

Poniżej prezentujemy logo/znak szlaku pielgrzymkowego, oznakowanie szlaków w terenie oraz poglądową mapkę sieci szlaków:

Logo/znak szlaku:
logo_szlak_sanktuarium_maryjne

Oznakowanie szlaku w terenie:

page

 

Sieć szlaków pielgrzymkowych do Dąbrówki Kościelnej:

Mapa poglądowa sieć szlaków

 

 

About the author:

1 Comment

  1. silviculture  - 6 września 2018 - 10:35

    cudownie!

Leave a Reply

Back to Top

%d bloggers like this: