1 LIPCA ODBYŁY SIĘ KONCERTY W NAJMŁODSZYCH PUSZCZAŃSKICH KOŚCIOŁACH