9 WRZEŚNIA ODBĘDZIE SIĘ XI RAJD CYSTERSKI Z METĄ W OWIŃSKACH