1 września 2006 roku Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” podpisał z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim umowę na realizację projektu „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla działania w Priorytecie 1, Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury (projekty infrastrukturalne i promocyjne z zakresu turystyki i kultury).
Zadanie to, jest już kolejnym projektem (po programie „Renowacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Puszczy Zielonka i okolic wraz z wydaniem mapy, przewodnika i materiałów promocyjnych” finansowanego z SAPARDU) który uzyskał dofinansowanie z Funduszy UE.Celem programu „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” jest stworzenie warunków do dobrego zapoznania się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej na terenie gmin Związku. Właściwe docenienie wartości duchowych i materialnych związanych z drewnianymi kościołami powinno przyczynić się do zwiększenia troski o zachowanie ich w historycznej postaci zarówno, jeżeli chodzi o bryłę kościoła, wnętrza, cmentarz przykościelny a także otaczający krajobraz. Program ma zwrócić uwagę na jeszcze jedną zależność. Szlak kościołów drewnianych prowadzonych jest wokół puszczy, która stanowi zaplecze naturalnego budulca, czyli drewna. Pokazuje więc jak bliskie było w dawnych czasach współistnienie człowieka ze środowiskiem naturalnym (lasem), jak bezpośredni był związek między kulturą a naturą.
Programem zostały objęte kościoły drewniane znajdujące się w następujących miejscowościach:
Kicin w gminie Czerwonak,
Wierzenica i Uzarzewo (kościół szachulcowy) w gminie Swarzędz
Długa Goślina w gminie Murowana Goślina,
Węglewo w gminie Pobiedziska,
Kiszkowo, Łagiewniki i Sławno w gminie Kiszkowo
Skoki (kościół szachulcowy), Jabłkowo, Raczkowo i Rejowiec (dawny zbór), w gminie Skoki.
Projekt „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” został przygotowany pod kątem turystyki samochodowej – korzysta z istniejącej sieci dróg. Pętla obejmująca dziewięć z tych kościołów, przebiegająca wokół puszczy, liczy ok. 90 km. W przypadku wyjazdu z Poznania długość całej trasy wynosi około 110 km (uwzględniając dojazdy do kościołów w Kicinie i Wierzenicy). Z główną pętlą szlaku łączą się drogi dojazdowe doprowadzające do trzech pozostałych kościołów tak, że wszystkie drewniane świątynie na terenie gmin Związku objęte są programem.
W ramach projektu maja zostać wykonane następujące prace:
opracowanie merytoryczne przebiegu trasy,
oznakowanie szlaku,
ustawienie tablic informacyjnych przy obiektach,
opracowanie i wydanie map wielkoformatowych,
przygotowanie materiałów kartograficznych z prawami autorskimi,
przygotowanie i wydanie przewodnika „Szlak Kościołów Drewnianych” oraz „Gdzie jeść, gdzie spać ….”,
opracowanie merytoryczne i wydanie płyty muzycznej CD z muzyką sakralną,
opracowanie merytoryczne i wydanie płyty DVD zawierającej multimedialną prezentację szlaku,
opracowanie strony internetowej dot. „Szlaku Kościołów Drewnianych”,
wykup powierzchni wystawienniczej i organizację stoiska na Targach „Tour Salon 2007”,
spotkania promocyjne z mediami,
organizację „dni otwartych” na szlaku kościołów drewnianych – objazd promocyjny Szlaku,
warsztaty szkoleniowo – informacyjne dla zarządców obiektów sakralnych i służb ochrony zabytków, dla samorządów oraz dla organizacji turystycznych,
wydanie materiałów i gadżetów promocyjnych.
Całkowity koszt projektu zamyka się kwotą 600.000,00 zł brutto. Kwota dotacji ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zakładana jest na poziomie 301.800,00 zł.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
„Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”
nr. Z/2.30/I.1.4/383/05
tel. kom.: 500 078 626
e-mail:  a.bednarek@murowana-goslina.pl