RAJD ROWEROWY SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH ZA NAMI

RAJD ROWEROWY SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH ZA NAMI

RAJD ROWEROWY SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH ZA NAMI

Brak komentarzy do RAJD ROWEROWY SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH ZA NAMI

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka przy współpracy z Klubem Turystyki Rowerowej PTTK Sigma , zorganizował kolejny już raz rajd Szlakiem Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki. Rowerzyści, z różnych miejscowości Wielkopolski 29/30 lipca 2017 roku, zapoznali się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej na terenie gmin skupionych w Międzygminnym Związku „Puszcza Zielonka”. Zwiedzili kościoły drewniane w: Długiej Goślinie, Skokach i Rejowcu. W przypadku Długiej Gośliny trudno było mówić o zwiedzaniu świątyni. Od dwóch tygodni jest ona w remoncie, a nabożeństwa odbywają się w namiocie na terenie przykościelnym. To nie przeszkodziło w obejrzeniu bryły świątyni i zobaczeniu zza płotu niewidocznych normalnie, a odsłoniętych w związku z remontem czterystuletnich elementów konstrukcyjnych. Siedmioletni remont ma za sobą świątynia w Skokach, ponownie służąca wiernym od Wielkanocy 2012 roku. Zwraca uwagę nowe opłotowanie jej terenu. Kościół w Długiej Goślinie służył tylko wspólnocie katolickiej, świątynie (niekoniecznie te obecne) w Skokach i Rejowcu też innym wyznaniom. W Skokach byli to bracia czescy, a w Rejowcu kalwini i ewangelicy. Przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu (to tu w 2008 roku został oficjalnie otwarty Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki), kilkudziesięciu rowerzystów po trudach przejazdu posiliło się grochówką i wzięło udział w losowaniu cennych nagród ufundowanych przez organizatorów. Stąd udali się do Sanktuarium Maryjnego w Dąbrówce Kościelnej, gdzie do spalenia się w okresie międzywojennym był jeden z dwóch kościołów drewnianych w samej Puszczy. Drugi był we Wronczynie, spłonął zimą 1945 roku. Poznawaniu też walorów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Zielonki i okolic znakomicie sprzyjała słoneczna pogoda.

Włodzimierz Buczyński

About the author:

Dodaj komentarz

Back to Top

%d bloggers like this: